In Tem Decal Giấy Dán Sản Phẩm

QUY CÁCH CHUẨN IN TEM DECAL GIẤY DÁN SẢN PHẨM:

– Kích thước: chiều ngang_cao_hông (mm) kích thước đo được từ mẫu.
– Cán PE (màng mờ hoặc màng bóng)
– Cấn, bế, ép kim, ép nhũ..

Vui lòng Click vào “GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ” để cụ thể sản phẩm cẩn báo!!!