In Nhanh Catalogue Leaflet

THÔNG SỐ CƠ BẢN In Nhanh Catalogue Leaflet
– BÌA
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 2 mặt
+ Loại Giấy Couche 300gsm
– RUỘT
+ Màu sắc: nhiều màu
+ Số mặt in: 2 mặt
+ Loại Giấy Couche 150gsm
– Kỹ thuật in: In Ghép
– KT Thành Phẩm: A4 (20.6×29.7 cm)
– Cán màng : BÌA – Màng mờ 1 mặt
– Đóng cuốn catalogues : Đóng kim