In Hóa Đơn Bán Lẻ

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ

IN, THIẾT KẾ THEO Ý MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG

– Kích thước thông dụng: A4, A5, A6…
– Giấy Fo 60 GSM, 100 TỜ/ CUỐN
– In 1 trong 3 màu đỏ, xanh hoặc đen
– GIẤY CARBONLESS 2 LIÊN (100 TỜ/ CUỐN), 3 LIÊN (150 TỜ/ CUỐN).
– Răng cưa đóng cuốn thành phẩm

Vui lòng Click vào “GỬI YÊU CẦU BÁO GIÁ” để cụ thể sản phẩm cẩn báo!!!

biểu mẫu, hóa đơn bán lẻ
biểu mẫu, hóa đơn bán lẻ